Защо в частна детска градина „Чудната къщичка“ избрахме интерактивния метод на обучение

В частна детска градина в София „Чудната къщичка“ се стремим да прилагаме иновативни и ефективни методи на обучение.

От учебната 2016-2017 година вече обучаваме нашите възпитаници с интерактивна дъска и софтуерен продукт от издателство „Изкуства“. Така преподаваме същия одобрен от Министерство на образованието и науката материал, но по нов, по-достъпен и интересен за децата начин. Забелязваме, че така вниманието им е по-устойчиво и продължително, а те придобиват знания, докато се забавляват.

В основата на интерактивния метод на обучение е ученето чрез игра. Доказано е, че чрез играта детето много ефективно усвоява знания и умения, защото тя провокира интереса му и то само изявява желание да учи. Провежданите ситуации стават по-забавни и продължават по-дълго, като се дава възможност на повече деца да участват едновременно в процеса. Така децата развиват социални умения и качества за работа в екип.

Наблюденията ни показват, че с интерактиния метод на образование провокираме повече внимание и съсредоточеност у децата. Дори децата, чието внимание трудно се привлича чрез стандартните методи на обучение, се включват активно в обучителните процеси с интераткивната ни дъска. Така на нас като педагози ни се дава възможност чрез играта да провокираме логическото мислене и въображението и да развиваме потенциала на всяко дете.

Ако искате да научите повече за интерактивния метод на обучение, ще се радваме да се запознаем по време на среща в градината, където да ви покажем и разкажем повече за обучителни процес. Нашите контакти можете да намерите тук.

Остави коментар