Отворихме частна детска градина в Люлин „Чудната къщичка“ преди 10 години с желанието да създадем обстановка и методология на образование, които предразполагат децата да се чувстват спокойно, заобиколени с грижа и свободни да учат за света и околните.

Събрахме екип от професионалисти с дългогодишен опит в развиването на детските знание, интереси и таланти. Държим на индивидуалния подход към всяко дете и затова поддържаме учебни групи от по максимум 12 деца. Така децата в частна детска градина в Люлин „Чудната къщичка“ получават два пъти повече внимание и грижа от децата в държавни детски градини поради два пъти по-доброто съотношение на възпитатели-деца.

Повече за услугите, които предлагаме, прочете тук

През всичките тези години през ръцете ни минаха повече от 300 възпитаници, за които се грижихме спрямо ценностите и целите на частна детска градина в Люлин „Чудната къщичка“:

  • Да уважаваме децата като личностни, за да ни се доверяват, споделят и работят заедно с нас върху учебния материал
  • Да им даваме максимално знания и умения според възрастта, потребностите и интересите им
  • Да възпитаваме у тях чувство на отговорност и разбиране и приемане на другия
  • Да развиваме детските въображение, артистичност и усещане за естетика
  • Да ги провокираме да разказват, за да обогатяват своя речник

Ако Вашите ценности и разбирания за развитието на детето Ви съвпадат с нашите, ще се радваме да се запознаем в предварителна среща, по време на която да ви разходим из градината, запознаем с нашия екип и разкажем повече за обучителния процес.

Свържете се с нас