happy-children

Денят на детето

7:30 – 9:00
9:00 – 9:30
9:30 – 10:30
10:30 – 11:30
11:30 – 12:00
13:00 – 15:00
15:00 – 15:30
15:30 – 16:00
16:00 – 16:30
16:30 – 18:30
Прием на децата
Закуска
Обучаващи ситуации
Игри, разходки
Обяд
Следобеден сън
Следобедна закуска
Обучаващи ситуации
Игрови ситуации
Игри, разходки и изпращане на децата