Нашите цени

Таксите посочени по-горе са окончателни, включват всички услуги, които предлагаме и от вас няма да се изисква да доплащате допълнително за нищо.

Плащането за всеки календарен месец се извършва в неговото начало.

Не изискваме предплащане за повече от един месец, но ако имате желание да го направите, предлагаме отстъпка от цената.

При записване на повече от едно дете от едно семейство, второто дете получава 10% отстъпка от таксата, а третото – 30%.

Записване

За да запишете Вашето дете в частна детска градина в Люлин „Чудната къщичка”, трябва да:

  1. Представите следните медицински документи на детето: здравна книжка, здравен картон и
    медицинска бележка от личния лекар, че детето не е в контакт със заразно болни.
  2. Попълните анкетен лист, отговорите на който ще помогнат на преподавателите от
    детската градина да развиват целенасочено интересите и талантите на вашето дете и
    да спомогнат за бързото му адаптиране в новата среда.
  3. Подпишете договор.
  4. Платите таксата за предстоящият месец.