Скъпи родители! Частна детска градина „Чудната къщичка“ е градина с традиции и добри педагогически практики. В нашата работа като педагози е много важно какви чувства вълнуват децата, но не само тях, а и вас като родители. На вашето внимание предлагаме нашата нова рубрика“Училище за родители“. Можете спокойно да задавате въпроси каквито ви вълнуват към нас педагозите от детската градина, дори ако имате желание можем да ви свържем и с много други специалисти-логопеди, психолози и др. Сега ще се опитаме да дадем отговор на един въпрос на майка на дете на годинка и половина. Тя иска да разбере предимствата и недостатъците на частната градина и може ли да разчита на детска градина която ще обгрижва и възпитава детето и както тя самата.

Изборът на детска градина

Повечето родители правят този избор още в много ранна детска възраст. Поради динамиката на ежедневието, необходимостта родителите да работят за да могат да си осигурят добър жизнен стандарт и ред други причини, на съвременните родители им се налага да изпращат децата си на ясла и градина. Малките деца 1,5г.- 2г. се нуждаят от много грижи и особено внимание. Това не е само да бъде нахранено и подсушено, но и да се задоволят неговите потребности да опознава заобикалящия го свят, да усеща тактилно и зрително предметите и обстановката. На тази крехка възраст започва да се оформя мирогледа на малкото човече, общуването с околните и самоутвърждаването. Безспорно е че в частната детска градина децата се чувстват много по –спокойни, адаптивният период е много по-малък и дейностите с които детето се занимава са от различно естество. Това се дължи на факта, че броя на децата е много по-малък. В една група в частна градина децата са не повече от десет. Те са поверени на грижите не само на педагог но и на медицинско лице, което може веднага да реагира на здравословни проблеми. Обстановката е много близо до домашната, хората които се грижат за децата са повече. В нашата детска градина персоналът на малката група наброява – две учителки, една медицинска сестра и един музикален педагог. Тук в детската градина децата лесно свикват с дневният режим, което предполага тяхното спокойствие и весели игри. Тук се научават да делят игрите и играчките, да сменят дейностите на всеки половин час. Например-след закуска има игри, след това свободната опознавателна игра се сменя с подвижна, след това се запознават с материалите за художествено изразяване, педагогът им разиграва куклен театър, слушат и отразяват двигателно детски песнички, педагогическите ситуации са съобразени с държавните образователни изисквания. Динамиката завладява децата, програмата е различна за всеки ден. Така в хода на ежедневието, възпитанието и обучението, децата бързо се научават на много самостоятелни дейности и много бързо сами пожелават да се самообслужват. Може и да не ви се вярва но ние педагозите желаем да възпитаме едни добри хора, весели и безгрижни деца,мислещи и развиващи своето въображение. Ние също като вас родителите сме отговорни и загрижени за здравето и живота на децата и за тяхната добра основа за по-нататъшно развитие. В никакъв случай не искам да обидя колегите от държавните градини те също са изключителни професионалисти, но ние в частната градина имаме някои важни предимства-малко на брой деца, достатъчно персонал и домашна обстановка.